Tilbage

must carry

Must Carry-reglerne fra 11. januar 2012


Siden den 11. januar 2012 gælder en
revideret bekendtgørelse om "must carry". Reglerne er overordnet set de samme som indtil denne dato, men der er foretaget nogle enkelte ændringer, som du kan læse om her.

Bemærk i nedenstående, at på trods af at to af de nye regionale kanaler først går i luften den 1.2.2012, er de en del af de reviderede must carry-regler pr. 11.1.2012.

TV 2 bortfalder som must carry-kanal
Med TV 2s overgang til
betalingskanal har stationen mistet sin status som must carry-kanal. Der er derfor ikke længere pligt til, at fordele TV 2 i fællesantenneanlæg og andre kabel-tv-anlæg.

Dette gælder for kanalen TV 2 i sin helhed. Derfor er heller ikke de regionale programmer fra TV 2-regionerne (dvs. TV 2/Lorry, TV SYD m.v.), der indgår i TV 2s programflade, fremover omfattet af fordelingspligten.

Nye regionale kanaler
TV 2-regionerne har nu mulighed for at sende op til 24 timers tv i døgnet i hver deres egen regionale kanal. Disse kanaler vil i deres helhed være omfattet af must carry-forpligtelserne.

Til gengæld sender de regionale stationer ikke længere fra kl. 20-21 i den såkaldte 4. kanal i MUX 1. Denne time udnyttes fremover til genudsendelse af tegnsprogstolkede programmer fra DR, se nedenfor.

Must carry på tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser
Pligten til at fordele tegnsprogstolkede nyheder fra TV 2/Danmark A/S gælder fortsat.

Placeringen af tegnsprogstolkede programmer
Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2 sendes fortsat i den såkaldte 4. kanal mellem de ikke-kommercielle tv-stationers udsendelser i MUX 1.

TV 2-regionernes udsendelser fra kl. 20-21 bortfalder, og denne time udnyttes fremover til genudsendelse af tegnsprogstolkede programmer fra DR.
Tidsrummet kl. 17-21 på denne kanal er derfor fortsat omfattet af must carry-forpligtelserne.

Nyt kvalitetskrav
For at sikre, at lyd- og billedkvaliteten af fordelingen af must carry-programmerne er tidssvarende, indføres et nyt generelt kvalitetskrav.

Det skal fremtidigt sikres, at must carry-programmerne fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet.

Det nye krav betyder, at:
    De digitale must carry-programmer - som hidtil - som minimum skal viderefordeles til de enkelte husstande i digital form.
    Hvis must carry-kanaler/programmer udsendes i f. eks. HD-, eller næsten HD-kvalitet m.v., skal de som minimum viderefordeles i denne kvalitet.
    Det er tilladt at (parallel-)fordele programmerne i en ringere kvalitet, som f. eks. analog eller ikke-HD, så længe der samtidig sker fordeling i den samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i.
    Det er tilladt at viderefordele programmerne i en bedre kvalitet end de udsendes i på det terrestriske sendenet, f.eks. i en højere opløsning.

Kvalitetskravet gælder ikke for IP-tv., dvs. tv-produkter, der fordeles til slutbrugeren via tele-/internet.

Tidligere regler
De regler, der var gældende frem til 11. januar 2012, kan findes
her.

Nye regionale public service-kanaler i luften
Kulturministeriet udsendte den 11.1.2012 følgende, hvor Kulturminister Uffe Elbæk udtalte:
”I dag skriver vi dansk tv-historie, for i dag bliver Danmark nemlig otte public service-kanaler rigere. De vil yde et vigtigt bidrag til at styrke kulturlivet i de enkelte regioner og den demokratiske debat i hele Danmark. De nye regionale kanaler er en væsentlig del af de danske public service-medier, som regeringen på alle måder er optaget af at udvikle. Jeg har store forventninger til de nye kanaler, og jeg glæder mig til at følge dem tæt.”

Forskudt opstart
Seks af de regionale TV 2-stationer går i disse dage i luften med hver sin nye 24-timers-kanal, mens TV 2/Fyn og TV 2/Østjylland starter sine kanaler op den 1. februar.

Gratis public service til danskerne
De nye regionale kanaler er frit tilgængelige og finansieres af licensmidlerne.
Kanalerne vil indeholde public service-programmer med regionalt indhold, ligesom TV 2-virksomhedernes kendte ”nyhedsvinduer” på TV 2’s hovedkanal vil blive paralleludsendt på de nye regionale kanaler.Med venlig hilsen
Carsten Karlsen, landsformand